Meny
Prestegjeldet
Fellesrådet
Kontakt oss
Kyrkja sitt lovverk
Nyttige linkar
Kyrkjene
Åmli kyrkje innvendig
Åmli kyrkje
Tovdal kyrkje
Gjøvdal kyrkje
Omvisning i kyrkjene
Leige av kyrkjene
Kyrkejvalet 2019

http://www.amli.kirken.no/img/15_02_23_kirkevalg/Kirkevalget_2019_-_kunngjoring.PNG

Elektronisk melding
Vi tek i bruk elektronisk melding til dåp, vigsel og konfirmasjon.
Ved å nytte denne vil du kunne sjå dei sundagane det er dåp og sjølv registrere dei aktuelle opplysningane.  Du vil så bli kontakta av kyrkjekontoret. Ved ønske om vigsel kan du legge inn ønsket dato og kyrkje.
Konfirmasjonspåmelding vil vere tilgjengeleg i annonserte periodar.
AKTUELT

 http://www.amli.kirken.no/img/12_12_21_Plakater/MinMenighet.PNG

Sjølvbeteningsløysing for medlemskap

Visitas i Åmli 2016

Sjå bilete

http://www.amli.kirken.no/img/08_10_02_Gjoevdal_kyrkje/Gjoevdal_kirke_007.jpg

VERNEPLAN GJØVDAL KYRKJEGARD

BILETE 1

BILETE 2

 

Den Norske Kirke
 


Fasteaksjon_2019.PNG
KIrkens Nødhjelps fasteaksjon 2019

Årets konfirmanter og soknerådsmedlemmer og frivillige samla inn totalt kr 25 227,- under årets Fasteaksjon til Kirkens nødhjelp! Dette er et flott resultat, selv om det var ruter som ikke ble dekket, og kanskje mange som ikke fikk besøk av en bøssebærer.
Men det er fremdeles ikke for sent....
Du kan gi ved å sende en Sms med kodeordet GAVE til 2426 (200 kr) eller ved å Vippse et valgfritt beløp til 2426.
Kirkekontoret takker konfirmanter, foreldre, soknerådsmedlemmer og frivillige for en flott innsats!

UTDELING AV KYRKJELYDSBLAD

Alle som har postboks i Åmli sentrum må ta kontakt med Kyrkjekontoret dersom du ønsker å motta Kyrkjelydsbladet! Bladene må adresserast
Kontor_Gata_13.jpg
KYRKJEKONTORET I NYE LOKALER

Kyrkjekontoret er nå på plass i "nye" midlertidige lokaler i Gata 13, (Gamle butikklokalene til Garnboden og IAData).
Her kjem vi til å halde til fram til Helsesenteret er ferdig ombygd, ca eit halvt års tid.
Åpningstider som tidlegare; måndag til torsdag 10.00-14.00, og elles når vi er tilstades!
Velkommen innom!
BABYSANG

Avslutta for sesongen. Vi tar til igjen til hausten!

Vi tek i bruk elektronisk melding til dåp, vigsel og konfirmasjon.
Ved å nytte linken i spalte til venstre, vil du kunne sjå dei sundagane det er dåp og sjølv registrere dei aktuelle opplysningane.  Du vil så bli kontakta av kyrkjekontoret. Ved ønske om vigsel kan du legge inn ønsket dato og kyrkje.
Konfirmasjonspåmelding vil vere tilgjengeleg i annonserte periodar.
Ny kyrkjegardsarbeider

Åmli kommune har tilsett Geir Ole Bjorå Wiik som kyrkjegardsarbeider. Han begynte i stillinga 1.september.
Vi ønsker Geir Ole velkommen, og er glad for å ha han med på laget!
Åmli kyrkje i fugleperspektiv
Sjå Åmli kyrkje frå oven!!

Korleis er det å vere fugl i Åmli??  Undecided

 

 

Sjå den artige videoen av Åmli kyrkje i fugleperspektiv. Videoen er laga av Svein Mortensen, som også har tatt mange vakre bilete av kyrkja, sjå lengre nede på sida.

Klikk her

Åmli kyrkje by night. Foto Svein Mortensen
Bilder av Åmli kyrkje

Vi har fått lov til å vise nokre vakre bilder av Åmli kyrkje, tatt av Svein Mortensen frå Åmli.

Les mer »
 
sokenprest Jens Linde
Ny sokneprest i Åmli

Agder og Telemark bispedømmeråd gjorde følgende tilsetting i sitt møte den 25. september 2018:

Jens Linde ble tilsatt som sokneprest i Aust-Nedenes prosti med Åmli sokn og Gjøvdal sokn som tjenestested. Han har takket ja til stillingen.

Jens begynner i stillingen i begynnelsen av januar 2019.
Vi ønsker han hjertelig velkommen!

Hvem er så Jens?


Les mer »
Knollbegonia i kasse
FJERNING AV PLANTER, TRÆR OG KANTSTEIN

FJERNING AV PLANTER, TRÆR OG KANTSTEINLes mer »
Åmli kyrkjegard
SIKRING AV GRAVMINNE

Telen arbeider mykje med grunnen i løpet av vinteren og mange gravminner vert stående på skeive når våren kjem. Det er festars ansvar å sørge for at gravminnet vert retta opp, og ikkje representerar ein veltefare.

Kyrkjeverja

 

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER
28 April
16:00 Ungdomsgudsteneste i Åmli Kyrkje
12 Mai
11:00 Konfirmasjonsgudsteneste i Gjøvdal Kyrkje

Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
LITT AV KVART

Her finn du oss:

Åmli kyrkjelege fellesråd

Gjøvdal kyrkje

Tovdal kyrkje

Åmli kyrkje

http://www.amli.kirken.no/img/./sos-krisetelefon-stor.png

 


 

http://www.amli.kirken.no/img/./VideoFraOven.PNG

Åmli kyrkje frå ein ny vinkel!

Sjå video laga av Svein Mortensen

 


http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/Daapsklubben_TrippTrapp_logo.jpg

http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/IKO-logo.jpg
Linkar
»
»
Dagens bibelord
Kontaktinfo

Åmli kyrkjelege fellesråd

4865 ÅMLI
Tlf.    37 18 52 71
Mob: 94 16 30 84
Fax.  37 18 52 79

amli.kyrkje@amli.kommune.no

Størst av alt
Kirkesøk
Intranett

Brukarnamn:

Passord:


ÅMLI KYRKJELEGE FELLESRÅD PÅ NETT – www.amli.kirken.no 

KONTAKT OSS

Telefon fellesrådet:    37 18 52 71
Besøksadresse:         Fossevegen 24, 4865 Åmli
Postadresse:             


Saker fra disse sidene kan brukes fritt i andre medier dersom fullstendig kilde oppgis, og dersom
ikke annet er oppgitt i den enkelte sak. Powered by KWeb fra
kirkedata.no

Copyright 2018 Åmli kyrkjelege fellesråd.

Copyright © 2015 Åmli kyrkjelege fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no