Åmli prestegjeld består av tre kyrkjer og to sokn.


Sokna er:
- Åmli sokn med Åmli kyrkje og Tovdal kyrkje
- Gjøvdal sokn med Gjøvdal kyrkje
-
Kvart sokn har sitt sokneråd.

Mer om soknenes oppgaver finner du her.