Kyrkja sitt lovverk

All kirkelig virksomhet er bygget opp rundt et sentralt lovverk.
Lovverket finner du samlet på http://www.kirken.no/Materiell/lovsamling.cfm