Anbefalte og nyttige linker:


Bibelen
- http://www.bibelen.no/

Den norske kirke sentralt - Den Norske kirke

Agder og Telemark bispedømme - http://www.kirken.no/agder/

Aust-Nedenes prosti:
Gjerstad kirkelige fellesråd
- kirkekontoret@gjerstad.kommune.no
Risør kirkelige fellesråd - http://www.risor.kirken.no/
Tvedestrand kirkelige fellesråd - http://www.tvedestrand.kirken.no/
Vegårshei kirkelige fellesråd - kirkekontoret@vegarshei.kommune.no

Den norske Sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet - http://www.sjomannsmisjonen.no/
Det Norske Bibelselskap - http://www.bibelselskapet.no/
Det norske diakonforbund - http://www.diakonforbundet.no/
Det Norske Misjonsselskap - http://www.nms.no/
Døvekirken - http://www.kirken.no/dovekirken
Egedeinstituttet - http://www.kirken.no/egede
Institutt for Kristen Oppseding - http://www.iko.no/
Kirkeansatte - http://www.kirkeansatte.no/
Kirkedatabasen (kirkestatistikk) - http://www.nsd.uib.no/data/region/kirke/
Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon - http://www.ka.no/
Kirkens Familievern - http://www.kirkensfamilievern.no/
Kirkens Nødhjelp - http://www.nca.no/
Kirkens SOS - http://www.kirkens-sos.no/
Kirkens U-landsinformasjon - http://www.kui.no/
Kristen idrettskontakt - http://www.krik.no/asp/index3.asp
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) - http://www.kia-inter.no/
Kristent nettverk for miljø og rettferd - http://www.kirken.no/miljo
Kultur- og kirkedepartementet - http://www.dep.no/kkd/norsk/
Liturgisk senter, Erkebispegården - http://www.liturgisksenter.no/
Musikernes fellesorganisasjon - http://www.musikerorg.no/

Norges KFUK-KFUM - http://www.kfuk-kfum.no/
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag - http://www.nkss.no/
Norges kristne råd - http://www.norgeskristnerad.org/
Norges kristelige studieråd - http://www.kristelig-studierad.no/
Normisjon - http://www.normisjon.no/
Norsk Søndagsskoleforbund - http://www.nssf.no/
Norske kirkeakademier - http://www.kirkeakademiene.no/
Stiftelsen Kirkeforskning - http://www.kifo.no/
Studentprestene - http://www.studentprest.no/

Den norske Israelsmisjon - http://www.israelsmisjonen.no/
Den norske kirkes Kateketforening - http://www.kateket.no/
Den norske kirkes Presteforening - http://www.prestefor.no/


Nordiske søsterkirker:
Svenska kyrkan - http://www.svenskakyrkan.se/
Det danske Kirkeministerium - http://www.km.dk/index.htm
Den danske folkekirke - http://www.folkekirken.dk/
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland - http://www.evl.fi/svenska/
Den islandske kirke - http://www.kirkjan.is/?english


Internasjonale økumeniske organisasjoner:
Det Lutherske Verdensforbund - http://www.lutheranworld.org/
Konferansen av Europeiske kirker - http://www.cec-kek.org/English/
Kirkenes Verdensråd - http://www.wcc-coe.org/wcc/english.html


Søkeverktøy til Den norske kirke:
Gospelsearch - http://www.gospelsearch.no/index.cgi?section=search&link=118&action=alter
Kvasir - http://www.kvasir.no/c/rel/christ/loc/
Startsiden - http://www.startsiden.no/tro_og_livssyn/kristendom/den_norske_kirke/

Åmli kommune:
Åmli kommune:
http://www.amli.kommune.no/
Tvedestrandsposten: http://www.tvedestrandsposten.no/
Agderposten: http://www.agderposten.no/