menighet
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

Hovedmeny

Elektronisk melding

Vi tek i bruk elektronisk melding til dåp, vigsel og konfirmasjon.
Ved å nytte denne vil du kunne sjå dei sundagane det er dåp og sjølv registrere dei aktuelle opplysningane.  Du vil så bli kontakta av kyrkjekontoret. Ved ønske om vigsel kan du legge inn ønsket dato og kyrkje.
Konfirmasjonspåmelding vil vere tilgjengeleg i annonserte periodar.

Nyheter

OLSOKMESSE PÅ DEN GAMLE KYRKJETOMTA I ÅMLI

Måndag 29.juli (Olsok) kl. 17.00

v/Jarle Bryne og Salve Kallevig

Fiolin: Iljen Kallevig

Klokker: Gerd Kallevig

På 1100-talet blei det reist ein runestein ved det vestre leet mot Risland på den gamle kyrkjegarden. Steinen blei slått i stykker i 1822 då ny kyrkje blei bygd her.

Historielaget har fått laga ein runeinnskrift etter oppteikningar frå 1600 og 1800-talet. Ein høveleg stein er nå funnen og runer er rissa inn.

Etter Olsokmessa vil Åmli historielag med eige program markere at kopisteinen er reist der den gamle stod:

Rune Nylund fører oss tilbake i tid med stevtonar frå Åmli.

Anne Tone Aanbyog Egil Fiane vil fortelje historia om runesteinen.

Gunvor Vaule vil avslutte med takk til alle dei som har stått bak dette viktige tiltaket.

Åmli bygdekvinnelagserverer rømmegrøt. Kaffe og kaker v/Åmli sokneråd.  Ta med stol. Ved dårlig ver er arrangementet i kyrkja.

Åmli sokneråd

Gåve til Åmli sokn: Vipps nr. 105104

 

Publisert av: Liv Eikås-Homme den 08-07-2024
KALENDER

mandag 29 juli
Gamle kyrkjetomta i Åmli
søndag 4 august
11:00 Dåp
Åmli kyrkje

Lenker

Kontaktinfo

Åmli sokn

4865 ÅMLI
Tlf.   90 71 73 40
Mob: 94 16 30 84 (kirkeverge)

amli.kyrkje@amli.kommune.no

LITT AV KVART

Her finn du oss:

Åmli kyrkjelege fellesråd

Gjøvdal kyrkje

Tovdal kyrkje

Åmli kyrkje

http://www.amli.kirken.no/img/./sos-krisetelefon-stor.png

 


 

http://www.amli.kirken.no/img/./VideoFraOven.PNG

Åmli kyrkje frå ein ny vinkel!

Sjå video laga av Svein Mortensen

 


http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/Daapsklubben_TrippTrapp_logo.jpg

http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/IKO-logo.jpg