Åmli sokn
Tilgjengeligheitserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

Kyrkjene

Elektronisk melding

Vi tek i bruk elektronisk melding til dåp, vigsel og konfirmasjon.
Ved å nytte denne vil du kunne sjå dei sundagane det er dåp og sjølv registrere dei aktuelle opplysningane.  Du vil så bli kontakta av kyrkjekontoret. Ved ønske om vigsel kan du legge inn ønsket dato og kyrkje.
Konfirmasjonspåmelding vil vere tilgjengeleg i annonserte periodar.

Leige av kyrkjene

Satsar for betaling av kyrkjelege tenester i Åmli prestegjeld

Vedtatt i Åmli Fellesråd 13.06.2001
Godkjent av Agder–og Telemark Bispedømmeråd 26.07.2001

Revidert i Åmli fellesråd 12.11.2014, 21.09.22

Godkjent av Agder–og Telemark Bispedømmeråd 12.12.2014

Betaling for kyrkjelege tenestar skjer i henhold til kyrkjelova av 7. juni 1996 §31, gravferdslova av 7. juni 1996 §32, og Regler for bruk av kyrkja, fastsett av kyrkjemøtet 15. november 1991, med seinere endringar.
Kyrkjeverja krev inn betaling for dei ulike tenestane i kyrkja slik:

Tjeneste

 Pris eks.mva

1.1.2015

Mva

Pris inkl. mva 01.01.2023

 

 

 

 

Blomsterstell:

Etablering på nytt gravstad, inkl. liten kasse kasse ferdig nedsett:

Etablering på nytt gravstad, inkl. stor kasse kasse ferdig nedsett:

1520,-


1500,–

380,-


500,–

1900,-


2000,-

Gravstell liten kasse pr år (planting 3 ganger):

 

1200,-

300,-

1500,-

Gravstell stor kasse pr år  (planting 3 ganger):

 

1520,-

380,-

1900,-

Kjøp av sjølvvanningskasse  liten 30x40 cm (uten nedsetting)  

Kjøp av sjølvvanningskasse  stor 60x40 cm (uten nedsetting)  

700,–

900,–

175,–

225,–

875,–

1125,–

Retting av gravstøtte: 

 

400,–

100,–

500,–

Re–oppsetting av gravminne

Må forskuddsbetalast saman med festeavgift

900,–

225,–

1125–

Festeavgift  (endret 01.01.2023)    

 

 

Kr 300,–

pr.år pr. grav

Reservering av grav (festeavgift)

 

 

Kr 300,–

pr.år pr. grav

Opp–og igjenkasting av grav  

(utenbygds)

 

 

2000,–

Nedsetting av urne

(utenbygds)

 

 

500,–

Benyttelse av kirkens bygg v/bisettelser og begravelser for personer innen kommunen som ikkje er medlem av DNK (innenbygds begr.)

 

 

2000,–

Utenbygds begravelse i kyrkjene i Åmli         

 

 

 

3000,–

Utenbygds vigsel i kyrkja, eller ikkje medlem av Dnk

 

 

3500,–

Utleige konsertveirksomhet: grunnpris

–tillegg for billettinntekter over 2 000,–

–tillegg for billettinntekter over 20 000,–

 

 

2000,–

%

%

Leige av kirke og personell –andre arr.

 

 

2000,–

Deltakelse av klokker, ekstra vakter el.medhjelpere:

 

 

390,– pr.time

KALENDER

søndag 23 juni
Gjøvdal kyrkje
søndag 14 juli
Åmli kyrkje

Lenker

Kontaktinfo

Åmli sokn

4865 ÅMLI
Tlf.   90 71 73 40
Mob: 94 16 30 84 (kirkeverge)

amli.kyrkje@amli.kommune.no

LITT AV KVART

Her finn du oss:

Åmli kyrkjelege fellesråd

Gjøvdal kyrkje

Tovdal kyrkje

Åmli kyrkje

http://www.amli.kirken.no/img/./sos-krisetelefon-stor.png

 


 

http://www.amli.kirken.no/img/./VideoFraOven.PNG

Åmli kyrkje frå ein ny vinkel!

Sjå video laga av Svein Mortensen

 


http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/Daapsklubben_TrippTrapp_logo.jpg

http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/IKO-logo.jpg