Åmli sokn
Tilgjengeligheitserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

Elektronisk melding

Vi tek i bruk elektronisk melding til dåp, vigsel og konfirmasjon.
Ved å nytte denne vil du kunne sjå dei sundagane det er dåp og sjølv registrere dei aktuelle opplysningane.  Du vil så bli kontakta av kyrkjekontoret. Ved ønske om vigsel kan du legge inn ønsket dato og kyrkje.
Konfirmasjonspåmelding vil vere tilgjengeleg i annonserte periodar.

Nyttige linkar

Anbefalte og nyttige linker:


Bibelen
http://www.bibelen.no/

Den norske kirke sentralt – Den Norske kirke

Agder og Telemark bispedømmehttp://www.kirken.no/agder/

Aust–Nedenes prosti:
Gjerstad kirkelige fellesråd
kirkekontoret@gjerstad.kommune.no
Risør kirkelige fellesrådhttp://www.risor.kirken.no/
Tvedestrand kirkelige fellesrådhttp://www.tvedestrand.kirken.no/
Vegårshei kirkelige fellesrådkirkekontoret@vegarshei.kommune.no

Den norske Sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandethttp://www.sjomannsmisjonen.no/
Det Norske Bibelselskaphttp://www.bibelselskapet.no/
Det norske diakonforbund http://www.diakonforbundet.no/
Det Norske Misjonsselskaphttp://www.nms.no/
Døvekirkenhttp://www.kirken.no/dovekirken
Egedeinstituttethttp://www.kirken.no/egede
Institutt for Kristen Oppsedinghttp://www.iko.no/
Kirkeansatte – http://www.kirkeansatte.no/
Kirkedatabasen (kirkestatistikk)http://www.nsd.uib.no/data/region/kirke/
Kirkens Arbeidsgiverorganisasjonhttp://www.ka.no/
Kirkens Familievernhttp://www.kirkensfamilievern.no/
Kirkens Nødhjelphttp://www.nca.no/
Kirkens SOShttp://www.kirkens–sos.no/
Kirkens U–landsinformasjonhttp://www.kui.no/
Kristen idrettskontakt – http://www.krik.no/asp/index3.asp
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)http://www.kia–inter.no/
Kristent nettverk for miljø og rettferd – http://www.kirken.no/miljo
Kultur– og kirkedepartementethttp://www.dep.no/kkd/norsk/
Liturgisk senter, Erkebispegården – http://www.liturgisksenter.no/
Musikernes fellesorganisasjonhttp://www.musikerorg.no/

Norges KFUK–KFUM http://www.kfuk–kfum.no/
Norges Kristelige Student– og Skoleungdomslaghttp://www.nkss.no/
Norges kristne rådhttp://www.norgeskristnerad.org/
Norges kristelige studieråd – http://www.kristelig–studierad.no/
Normisjon http://www.normisjon.no/
Norsk Søndagsskoleforbund – http://www.nssf.no/
Norske kirkeakademier http://www.kirkeakademiene.no/
Stiftelsen Kirkeforskninghttp://www.kifo.no/
Studentprestenehttp://www.studentprest.no/

Den norske Israelsmisjonhttp://www.israelsmisjonen.no/
Den norske kirkes Kateketforeninghttp://www.kateket.no/
Den norske kirkes Presteforeninghttp://www.prestefor.no/


Nordiske søsterkirker:
Svenska kyrkanhttp://www.svenskakyrkan.se/
Det danske Kirkeministeriumhttp://www.km.dk/index.htm
Den danske folkekirkehttp://www.folkekirken.dk/
Evangelisk–lutherska kyrkan i Finlandhttp://www.evl.fi/svenska/
Den islandske kirkehttp://www.kirkjan.is/?english


Internasjonale økumeniske organisasjoner:
Det Lutherske Verdensforbundhttp://www.lutheranworld.org/
Konferansen av Europeiske kirkerhttp://www.cec–kek.org/English/
Kirkenes Verdensråd – http://www.wcc–coe.org/wcc/english.html


Søkeverktøy til Den norske kirke:
Gospelsearch – http://www.gospelsearch.no/index.cgi?section=search&link=118&action=alter
Kvasirhttp://www.kvasir.no/c/rel/christ/loc/
Startsidenhttp://www.startsiden.no/tro_og_livssyn/kristendom/den_norske_kirke/

Åmli kommune:
Åmli kommune:
http://www.amli.kommune.no/
Tvedestrandsposten: http://www.tvedestrandsposten.no/
Agderposten: http://www.agderposten.no/

KALENDER

søndag 23 juni
Gjøvdal kyrkje
søndag 14 juli
Åmli kyrkje

Lenker

Kontaktinfo

Åmli sokn

4865 ÅMLI
Tlf.   90 71 73 40
Mob: 94 16 30 84 (kirkeverge)

amli.kyrkje@amli.kommune.no

LITT AV KVART

Her finn du oss:

Åmli kyrkjelege fellesråd

Gjøvdal kyrkje

Tovdal kyrkje

Åmli kyrkje

http://www.amli.kirken.no/img/./sos-krisetelefon-stor.png

 


 

http://www.amli.kirken.no/img/./VideoFraOven.PNG

Åmli kyrkje frå ein ny vinkel!

Sjå video laga av Svein Mortensen

 


http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/Daapsklubben_TrippTrapp_logo.jpg

http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/IKO-logo.jpg