Plakat Tovdal 8. Oktober 23.PNG

Familiegudsteneste med dåp, konfirmantpresentasjon og utdeling av bøker til kyrkjelydens 4. 6. 8. og 10. åringar. Ofring til kyrkjelydens trusopplæringsarbeid. Alle Velkomen

Plakat Gudstjenester i Åmli i Oktober.PNG

Velkomen til kyrkjene i soknet kl.11.00 disse dagane: Tovdal kyrkje: 8. 10, - Gjøvdal kyrkje: 22.10 og Åmli kyrkje: 29.10

Valgresultat Åmli sokneråd.PNG

Valgresultatet for Åmli sokneråd klart!

Her er Åmli sokneråds nye medlemmer for perioden 2023-2027.

Gratulerer med vervet!

Babysangpicture.png

Da må du melde dere på. Navn og fødselsdato på barnet og Navn og mobil nummer til foresatt. SMS til tlf: 90717340. Planen er å starte opp Tirsdag etter høstferien kl. 10.30 på Menighetssenteret i Åmli. Datoer for babysang i Oktober; 10. - 17. - 24. - og 31. I November; 7. - 14. - 21. - og 28. Kun påmeldte blir kontaktet ved endringer. 

Les merLes mer
Logo Kyrkjeval 2023.PNG

Valgstyret i Åmli sokn har godkjent listeforslag til årets soknerådsvalg. Det er i Åmli sokn ei liste.

Valget blir gjennomført som fleirtallsvalg.
Les merLes mer
Logo Kyrkjeval 2023.PNG

Nominasjonskomiteen i Åmli sokn sitt listeforslag 

Godkjent valgliste for Kyrkjevalget 2023 er lagt ut til offentleg gjennomsyn (jmf. Kyrkjevalgsreglane §7-6) på Åmli kyrkjekontor

GjøvdalKyrkjegard.PNG

Gjøvdal kyrkjegard har vore i kontinuerleg bruk som gravplass sida mellomalder. Kyrkja ligg på ein haug, området nærmast kyrkja er freda (definert som mellomalderkyrkjegard). Den første planen verna dei eldste gravminna frå ca 1880 og fram til om lag 1950. Utan vern ville mange av desse etter kvart ha blitt sletta, og kyrkjegarden ville ha mista verdfull historie


Les merLes mer
Annonse for soknerpdsvalg 2023

Kyrkjevalet finner stad (10.) 11.september 2023.

Det vert digital og fysisk førehandsrøysting frå 10.august.

Les merLes mer
Priser på festeavgift og blomsterstell auker frå 1.januar 2023
Les merLes mer
Bilder fra Herrens glade gutt.JPG

Over 60 mennesker var samlet søndag ettermiddag 20. mars

Foto: Rino Rudsli

Les merLes mer

907 17 340

Åmli kommune faser ut alle fasttelefoner og vi på kirkekontoret er derfor kun tilgjengelige på mobiltelefon.

Dette mobilnummeret er til kontoret.

 

Tlf kirkeverge: 94 16 30 84

Øvrig kontaktinfo –les videre

Les merLes mer

VIPPS: 2426 eller benytt konto: 1594.22.87426

Ønsker du mer informasjon om hvordan du kan støtte KNs nødhjelp til Ukraina?

Se link under:

https://www.kirkensnodhjelp.no/gi-stotte/

Foto: Kirkens nødhjelp

Ønsker du en bønn å be kan du trykke på "LES MER", og se Kirkens Nødhjelps bønn og appell for Ukraina.

Foto: Kirkens nødhjelp

Les merLes mer

Åmli kommune faser ut alle fasttelefoner i løpet av kort tid. 

Vi på kirkekontoret blir derfor kun tilgjengelige på mobiltelefon.


Les merLes mer