Åmli sokn
Tilgjengeligheitserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

Hovedmeny

Elektronisk melding

Vi tek i bruk elektronisk melding til dåp, vigsel og konfirmasjon.
Ved å nytte denne vil du kunne sjå dei sundagane det er dåp og sjølv registrere dei aktuelle opplysningane.  Du vil så bli kontakta av kyrkjekontoret. Ved ønske om vigsel kan du legge inn ønsket dato og kyrkje.
Konfirmasjonspåmelding vil vere tilgjengeleg i annonserte periodar.

Tilsette

  Tilsette ved kyrkjene i Åmli:


Sokneprest
 

Jarle Bryne
  
Mobiltlf:911 38 976
E–post:jarle.bryne@amli.kommune.no
Kontortid:

Kyrkjeverje:

Tilsette – Liv Eikås–Homme

Liv Eikås–Homme  
  
Mobiltlf:94 16 30 84
E–post:liv.eikas@amli.kommune.no
Kontortid:Mandag, onsdag og torsdag 10.00 – 14.00

Sekretær, trusopplæringskoordinator og kyrkjetener i Åmli kyrkje og Gjøvdal kyrkje:

 
Tilsette – Gerd Kallevig

Gerd Kallevig 
 
Mobiltlf:97 12 47 33
E–post:gerd.kallevig@amli.kommune.no
Kontortid:  Tysdag, onsdag og torsdag

Organist:

Tilsette – Salve

Salve Kallevig 
  
Mobiltlf:91 10 03 56
E–post:salve.kallevig@amli.kommune.no
Kontortid:Tysdag, onsdag og torsdag

 
  
  
  Kirkegårdsarbeider for alle kirkegårdene:

Åmli kommune har overtatt drift av kirkegårdene
Telefon: Henv. kirkevergen
Mobil:94 16 30 84
E–post: 
Kontortid: 

Kirketjener Tovdal:

Ellen W. Ramse
Telefon: 99 10 28 21
 ––––––––––––––––––––––––––––––

Kirketjener Gjøvdal:

Gerd Kallevig
Telefon:97 12 47 33
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
KALENDER

søndag 23 juni
Gjøvdal kyrkje
søndag 14 juli
Åmli kyrkje

Lenker

Kontaktinfo

Åmli sokn

4865 ÅMLI
Tlf.   90 71 73 40
Mob: 94 16 30 84 (kirkeverge)

amli.kyrkje@amli.kommune.no

LITT AV KVART

Her finn du oss:

Åmli kyrkjelege fellesråd

Gjøvdal kyrkje

Tovdal kyrkje

Åmli kyrkje

http://www.amli.kirken.no/img/./sos-krisetelefon-stor.png

 


 

http://www.amli.kirken.no/img/./VideoFraOven.PNG

Åmli kyrkje frå ein ny vinkel!

Sjå video laga av Svein Mortensen

 


http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/Daapsklubben_TrippTrapp_logo.jpg

http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/IKO-logo.jpg